19th Trilateral East Asian Seminar on the UN System held at the Korean Foundations for Advanced Studies (07-09/11/2019)


First row from left:
 KIHARA-HUNT Ai, PARK Hung Soon, Roger COATE, SOH Changrok, PARK In-Kook, HAN Song-Joo, HASEGAWA Sukehiro, WANG Ying, KUITA Jun, TAKAHASHI Kazuo

Second row from left:
 SONG Yi, INOMATA, Tadanori, MIN Byang Won, CHUNG Utak, KULNAZAROA, Aigul, SUN Jing Ying, TEN Chen, KARUBE Keiko, SHOJI Mariko, ZHANG Weiwei, HADANO Takamitsu, MIZUNO Takaaki

Third row from left:
 LI Dongyan, MOON Yoogil, KUSHIMA Shinichi, KATSUMA Yasushi, HONG Mi Wha, LEE Jinwon, HWANG Taehee, HWANG Jikwan, KIM Yacheer, XUE Lei, HUA Ruoyan(*Unfortunately, your browser does not support the PDF viewer. Instead, please download the PDF file of the Program.)